Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

visual

Zdravljenje raka dojk

Zdravljenje je multidisciplinarno in o načinu odloča skupina specialistov, ki poleg histologije tumorja upošteva tudi starost in splošno stanje bolnice ter morebitne druge bolezni (ti. pridružene bolezni) ter razširjenost raka. Optimalne rezultate dosežemo le s kombinacijo več različnih vrst: s kirurgijo, obsevanjem in sistemskim zdravljenjem. Vrstni red je odvisen od razširjenosti (stadija) bolezni.

Pri dovolj zgodaj odkritem lokalno omejenem raku je primarno kirurško zdravljenje. Če je tumor dovolj majhen, v primerjavi z velikostjo dojke, bolnici predlagamo ohranjevalno (konzervirajočo) operacijo, pri kateri dojko ohranimo. Če je tumor preobsežen, da bi dojko lahko varno ohranili, bolnici predlagamo odstranitev celotne dojke. Možno je izvesti odstranitev celotne dojke brez takojšnje rekonstrukcije ali odstranitev celotne dojke s takojšnjo rekonstrukcijo.

Odstranitvi tumorja in natančni preučitvi njegovih značilnosti navadno sledi še ena ali več vrst dopolnilnega sistemskega zdravljenja (to so lahko kemoterapija, hormonsko zdravljenje, anti-HER2) in tudi obsevanje, če je bila dojka delno odstranjena. Obsevanje je način zdravljenja malignih tumorjev z visokoenergetskimi žarki, namen pa je uničiti preostale rakave celice v dojki in okoli nje.

Izbira sistemskega zdravljenja je tako odvisna od bioloških značilnosti tumorja, obsega bolezni, starosti in menopavznega statusa bolnice, njenega splošnega zdravstvenega stanja in bolezni. Izvaja se kot kemoterapija (zdravljenje s citostatiki), hormonska terapija in tarčno zdravljenje.

Pri lokalno napredovalem raku, katerega značilnosti je treba najprej ugotoviti z biopsijo, je po navadi primarno sistemsko zdravljenje s pred-operativno kemoterapijo, s katero dosežejo zmanjšanje tumorja. Sledi operacija in nato lahko še dodatno sistemsko zdravljenje ter največkrat tudi obsevanje.

Pri razširjeni bolezni primarno kirurško zdravljenje navadno ni prva izbira, zato se zdravljenje praviloma začne sistemsko z zdravili, ki delujejo na vse telo. Lahko pa dodamo lokalno še obsevanje. Kasnejše kirurško zdravljenje ni izključeno.

Posodobljeno: april 2018.

Dejavniki tveganja