Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

visual

Zdravljenje raka dojk

Izbira zdravljenja je odvisna od namena zdravljenja, značilnosti tumorja, razširjenosti bolezni ter od stanja bolnice in njenih želja. Zdravljenje je prikrojeno stanju vsake bolnice in lastnostim njenega tumorja. 

Zgodnji rak dojk začnejo zdraviti najpogosteje s kirurgijo. Že dolgo pa vedo, da je rak dojk že v začetku bolezen celega telesa. Zato večino bolnic s sicer omejeno boleznijo po operaciji zdravijo še z zdravili. Neinvazivni rak praviloma zdravijo le kirurško in z obsevanjem. Lokalno napredovali rak praviloma začnejo zdraviti sistemsko s kemoterapijo, ki ji sledi operacija. Za začetno sistemsko zdravljenje se odločijo tudi, če je večji tumor v manjši dojki. S kemoterapijo želijo zmanjšati tumor in omogočiti ohranitev dojke pri operaciji. Pri raku dojk, kjer so že ugotovljeni zasevki, uporabljajo vse načine zdravljenja, najpogosteje sistemsko zdravljenje in obsevanje, redkeje operativno.

Kirurško zdravljenje

Pri operaciji odstranijo s posebno tehniko tudi prvo bezgavko, v katero priteka limfa iz tumorja. Če v njej ni zasevkov, z veliko verjetnostjo domnevajo, da ni zasevkov tudi v drugih bezgavkah in jih zato ne odstranijo. Bolnica ima po operaciji manj težav.

Obsevanje

Več kot 80% bolnic je zdravljenih tudi z obsevanjem. Namen obsevanja je uničiti morebitne maligne celice v preostali dojki in preprečiti lokalno ponovitev bolezni.
Pri bolnicah z lokalno napredovalim rakom dojk poleg sistemskega zdravljenja vedno obsevajo dojko in področne bezgavke.

Sistemsko zdravljenje:

Je lahko hormonsko, citostatsko, biološko.
Hormonsko zdravljenje je uspešno pri hormonsko odvisnih rakih.
Citostatsko zdravljenje je običajno sestavljeno iz kombinacije večih citostatikov.
Biološko zdravljenje obsega imunoterapijo, zdravljenje z vakcinami in s tarčnimi biološkimi zdravili.

Vir: Onkologija, MK 2009

Dejavniki tveganja