Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

visual

Tipi raka dojk

Tipi raka dojk se razlikujejo glede na mesto nastanka ter številnih drugih značilnostih, ki jih zdravniki določijo, da lahko zdravljenje čim bolj prilagodijo značilnostim tumorja in bolnici.

Rak lahko vznikne iz katerega koli dela dojke, najpogosteje iz celic mlečnih žlez, zelo redko pa se lahko razvije tudi iz drugih tkiv dojke npr. sarkomi, limfomi. Če nastajajo iz epitelija (vrhnjice), ki obdaja duktuse ali izvodila mlečne žleze (to so kanalčkih v dojki, ki so odgovorni za drenažo mleka do bradavice) so to duktalni, če pa iz epitelija, ki obdaja lobule - režnjiče (to so mešički, kjer nastaja mleko) pa lobularni karcinom – rak dojk.

Karcinome dojk delimo glede na to ali prebijajo bazalno membrano na:

  • neinvazivne, ki ostajajo omejeni in ne zasevajo. To sta predvsem DCIS – duktalni karcinom in situ (rakaste celice ne rastejo zunaj teh kanalčkov in se ne širijo zunaj tkiva dojke) ter LCIS – lobularni karcinom in situ (se ne širijo zunaj lobulov). Prav zato ker je karcinom in situ omejen, ni pravi rak dojke, vendar pa ga zaradi visoke verjetnosti prehoda v invazivno obliko moramo zdraviti. Redka oblika neinvazivnega raka je Pagetova bolezen - ekcemu podobne spremembe v epidermisu bradavice in kolobarja, včasih se zato zmotno zdravijo kot kožna bolezen.
  • invazivne, ki prebijajo bazalno membrano in zasevajo. Med njimi je najpogostejši duktalni in nato lobularni, nato pa še nekaj redkejših tipov medularni, mucinozni, papilarni, tubularni. Pomembno je, da ugotovimo, za kateri tip gre, ker je od tega odvisno zdravljenje in tudi prognoza.

Poleg histološkega tipa patolog določi histološki gradus (stopnjo malignosti), velikost tumorja, prizadetost pazdušnih bezgavk, limfatično invazijo, status estrogenskih in progesteronskih receptorjev (hormonski receptorji na površini rakavih celic), proliferacijski indeks (rast tumorja) in status HER2 (HER2 je membranska beljakovina, ki jo nekatere rakava celice prekomerno izražajo).

Posodobljeno: april 2018.
 

Dejavniki tveganja