Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

visual

Kako ga prepoznam

Rak dojk ni ena bolezen, ampak je to ime za skupino bolezni, ki se med seboj razlikujejo po vzorcu genskih sprememb, patohistološki sliki, klinični sliki, zdravljenju in prognozi. Vsem vrstam je skupno to, da je bolezen lahko krajši ali daljši čas netipna. Ko ga ženska (moški zelo redko) zatipa, se v njenem telesu rak razvija že lahko nekaj let. Za vse bolezni, tudi za raka dojk, je značilno, da so možnosti zdravljenja veliko boljše, če ga odkrijejo zgodaj.

Tako si strokovnjaki že več let prizadevajo najti preiskavo, ki bi omogočila odkriti sumljive spremembe dojk zgodaj. To pomeni: še preden bi postale tolikšne, da bi jih lahko zatipala ženska ob samopregledovanju ali pa zdravnik pri pregledu.

Študije kažejo, da z organizirano presejalno mamografijo zdravih žensk po petdesetem letu, ko je rak dojk najpogostejši, lahko znižamo umrljivost za 30 odstotkov, če ženske vabimo vsaki dve leti in če se odzovejo vsaj v 70 odstotkih. V Sloveniji je to državni presejalni program DORA. Program je organiziran po strogih evropskih strokovnih kriterijih s kontrolo kakovosti opreme in dela strokovnjakov.

Vir: Onkologija, MK 2009

Dejavniki tveganja