visual

Pravice bolnikov

Zdravljenje limfedema

Je zavarovanim osebam zagotovljeno v skladu s sprejetimi medicinsko-doktrinarnimi smernicami. Zavarovane osebe po radikalni operaciji dojke imajo v primeru močnega zatekanja roke na podlagi 89. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi pravico do elastične rokavice. Naročilnico za omenjeni medicinski pripomoček s trajnostno dobo 12 mesecev izda zavarovani osebi njen lečeči specialist.

Rekonstrukcija amputirane dojke

Tudi v primeru delne odstranitve dojke predstavlja del rehabilitacije zaradi maligne tvorbe, in to ne glede na to, ali je rekonstrukcija opravljena sočasno z amutacijo ali pa šele po določenem času (npr. po kemoterapiji ali radioterapiji oziroma ko je zdravstveno stanje zavarovane osebe stabilizirano do takšne mere, da je rekonstrukcijo mogoče opraviti). Pravica do rekonstrukcije dojke je zagotovljena tudi v primeru, da se je zavarovana oseba namesto rekonstrukcije najprej odločila za protezo, kasneje pa se je premislila in odločila za rekonstrukcijo.

Ustrezno zdravilišče

Glede standardnega tipa, v katerega je kot vrsta obolenja uvrščen rak na dojki v ustreznem naravnem zdravilišču, pa je potrebno poudariti, da je za zdraviliško zdravljenje tovrstnih bolezenskih stanj primeren standard tip 6. Omenjeni standard se kot primarna dejavnost izvaja v Termah Dobrna (kot standard »A«), medtem ko v Termah Čatež, Dolenjskih toplicah, Laškem in v Zrečah ni zagotovljena namestitev zavarovanih oseb na negovalni oddelek, so pa navedena zdravilišča prav tako usposobljena za rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda (gre za sekundarno dejavnost zdravilišča oz. za standard »B«).