Zdravljenje raka dojk v nosečnosti

Rak dojke je najpogostejši rak v nosečnosti in se razvije pri 1 na 3000 nosečnic, povprečna starost teh bolnic je 32-38 let. Histopatološke značilnosti tumorja so podobne kot pri nenosečih bolnicah v tej starosti. Povečane in napete dojke med nosečnostjo onemogočijo zgodnje odkritje tumorja, kar je vzrok zakasnitve diagnoze, v povprečju za 5-15 mesecev. Rak dojke se zato pri nosečnicah odkrije v višjih stadijih. Prekinitev nosečnosti ne izboljša izhoda bolezni. Rak dojke ne povzroči okvare ploda, ni opisanih primerov prenosa rakavih celic z matere na plod. Kemoterapija v drugem ali tretjem trimestru nosečnosti ne poveča tveganja za malformacije ploda, vendar pa je lahko povezana s prezgodnjim porodom ali izgubo ploda. Podatki o vplivu hormonske terapije same ali skupaj s kemoterapijo so skopi. Radioterapija lahko okvari plod v kateremkoli obdobju razvoja, zato se mora odložiti na čas po porodu.

V starejši literaturi so opisovali, da je prognoza zato posledično slabša kot pri nenosečih bolnicah iz iste starostne skupine. Novejši podatki pa kažejo, da temu ni tako. Multicentrični register bolnic , ki so zbolele za rakom dojk v nosečnosti v letih 2003-2011 je zajel 31 bolnic. Preživetje teh bolnic ni bilo slabše z uravneteženo skupino 865 nenosečih bolnic.

Pripravila dr. Simona Borštnar dr.med., Oddelek za internistično onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana