Postopki ohranjanja plodnosti

Mladim bolnicam z rakom dojk, ki še niso rodile, vendar pa to želijo, je treba ponuditi možnost hranjenja genetskega materiala. Napredek v laboratorijskih tehnikah omogoča shranjevanje zarodkov, jajčnih celic in tudi tkiva jajčnika, čeprav uspešnost slednjega še ni primerljiva z rezultati klinično uveljavljenih postopkov zamrzovanja zarodkov in jajčnih celic ter je še v precejšnji meri predmet raziskav. Prospektivna raziskava, kjer so preučevali ovarijsko stimulacijo z letrozolom in gonadotropini, ni pokazala večjega tveganja ponovitve bolezni. Shranjeni genetski material omogoča številnim ženskam, pri katerih so posledica zdravljenja akutna ali prezgodnja odpoved jajčnikov ali zgolj zmanjšana rezerva jajčnika, po končanem zdravljenju zanositev z lastnimi spolnimi celicami.

Mladim bolnicam z rakom dojk na Onkološkim inštitutu razložimo možnost ohranjanja plodnosti. Skupaj z reproduktivnimi ginekologi za vsako bolnico posebej organiziramo konzilij, kjer ji razložimo dobrobiti in tveganja teh postopkov. Ti se izvedejo v obdobju po operaciji in pred začetkom kemoterapije

Pripravila dr. Simona Borštnar dr.med., Oddelek za internistično onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana