Nosečnost po zdravljenju raka dojk

Delež žensk, ki so zbolele za rakom dojke, še preden so rodile, je vedno večji. Na voljo je dovolj dokazov, da nosečnost po prebolelem raku dojke ne zvišuje tveganja za ponovitev bolezni. Metaanaliza 14 retrospektivnih raziskav, ki so vključile skoraj 20.000 žensk, ki so se zdravile zaradi raka dojke, je pokazala, da je imela skupina 1244 žensk, ki so po zdravljenju zanosile, 41 odstotkov manjše tveganje smrti v primerjavi z vsemi ostalimi. Izsledke te metaanalize je seveda treba jemati z omejitvijo. Ena od možnih razlag je namreč lahko ta, da so rodile bolj »zdrave« ženske z boljšo prognozo. Druga razlaga, ki izhaja iz podatkov predkliničnih raziskav pa je, da visoke koncentracije estrogena, progesterona in gonadotropina, ki so podobne kot med nosečnostjo, lahko povzročijo apoptozo hormonsko odvisnih rakavih celic. Kljub tem ohrabrujočim podatkom, pa je delež mladih bolnic, ki zanosijo po zdravljenju raka dojke, komaj 3-15 odstoten. Na ta nizek delež pa poleg z zdravljenjem povzročene neplodnosti vplivajo še drugi dejavniki kot sta strah pred ponovitvijo bolezni in pomankanje ustreznega svetovanja.

Pripravila dr. Simona Borštnar dr.med., Oddelek za internistično onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana