VISUAL

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Mlade ženske in rak dojk

Definicija mlade bolnice z rakom dojk se v literaturi postavlja na mejo 35 ali 40 let. V Sloveniji je leta 2010 za rakom dojk do štiridesetega leta starosti zbolelo 62 žensk, kar je 5 odstotkov vseh. Polovica od teh je bila starejša od 35 let, nobena pa mlajša od 20.

Lastnosti mladih bolnic se razlikujejo od lastnosti starejših. Manjši je delež neinvazivnih rakov, med invazivnimi pa je več slabo diferenciranih in hormonsko neodvisnih. Med mladimi bolnicami je večji delež nosilk mutacije BRCA1 gena. Drugačne lastnosti in potek raka kažejo na to, da je rak dojk pri mladih tudi biološko drugačen.

Pripravila dr. Simona Borštnar dr.med., Oddelek za internistično onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana

Potek zdravljenja