VISUAL

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Potek zdravljenja

Zdravljenje je vedno načrtovano, o njem odloča multidisciplinarni tim (kirurg, internist, onkolog, radioterapevt in drugi). Izbira zdravljenja je prilagojena posamezni bolnici (starost in splošno stanje, hormonsko stanje, morebitne druge bolezni), razširjenosti raka in predvsem najdenih značilnosti rakastih celic bolnic. 

Onkologi si prizadevajo, da je zdravljenje uspešno in da bi imelo kasneje čim manj škodljivih posledic na življenje posameznice.

Potek zdravljenja