VISUAL

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Potek zdravljenja

Rak je heterogena bolezen z različnimi biološkimi značilnostmi in različnim potekom bolezni. Zdravljenje je multidisciplinarno in optimalne razultate dosežemo le s kombinacijo več različnih vrst zdravljenja - s kirurgijo, obsevanjem in sistemsko terapijo. O vrstnem redu in načinu zdravljenja odloča tim specialistov omenjenih strok, ki upošteva poleg mikroskopskih značilnosti tumorja (histologije) še starost, splošno stanje bolnice, morebitne pridružene bolezni ter razširjenost (stadij) bolezni.

Poleg uspešnega zdravljenja želimo povzročiti čim manj poznih posledic, ki bi lahko vplivale na vsakdanje življenje posameznice.
 

Potek zdravljenja