visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Preventiva

Primarna preventiva

Primarno preprečevanje zbolevanja za rakom obsega odkrivanje dejavnikov tveganja raka in zmanjševanje izpostavljenosti tem dejavnikom na najmanjšo možno mero. Za to si po eni stani prizadevamo z vzgojo in izobraževanjem, kako naj ljudje ravnajo, da si bodo zmanjšali ogroženost z rakom, po drugi strani pa z zakonodajo.

Sekundarna preventiva

To pomeni zgodnje odkrivanje raka. Zdravljenje večine rakov je uspešnejše, če so odkriti zgodaj. Zato je pomembno, da ljudje poznajo začetne znake raznih vrst rakov. 

Za odkrivanje nekaterih vrst raka so na voljo presejalne preiskave, s katerimi se da pri ljudeh, ki še nimajo nobenih težav, ugotoviti, če imajo raka ali njegove predstopnje. 

V Sloveniji imamo organizirano presejanje za tri lokacije raka:

  • državni program ZORA - za ugotavljanje predrakavih sprememb materničnega vratu za ženske med 20 in 64 letom starosti na 3 leta
  • državni program, DORA - mamografski pregled za ženske med 50 in 69 letom starosti na dve leti
  • državni program SVIT – test blata na prikrito krvavitev za odkrivanje raka širokega črevesa in danke za moške in ženske med 50 in 74 letom, na dve leti

Terciarna preventiva

Sem spada kakovostno zdravljenje, ki prispeva k zmanjšanju umrljivosti za rakom. Nove metode zdravljenja so pomembno izboljšale uspešnost zdravljenja nekaterih rakov, na primer na modih in otroških levkemij. Izboljšuje se preživetje bolnic z rakom dojk, jajčnikov in debelega črevesa. Povečuje se tudi skrb za kakovost življenja bolnikov. 

Vir: Onkologija, MK 2009

Dejavniki tveganja

Dejavniki tveganja