visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Državni program DORA

 

Dora
vir: Arhiv Novic ED, priloga Naše Žene

Presejalna mamografija je rentgensko slikanje dojk pri navidez zdravih ženskah po 50. letu, na vsaki 2 leti. S presejalno mamografijo je mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tipne. Zgodnje odkrivanje raka dojk pomeni tudi večjo uspešnost zdravljenja in znižanje umrljivosti.

Presejalni program DORA so na Onkološkem inštitutu Ljubljana začeli izvajati aprila 2008. Z vnaprejšnjim vabljenjem je namenjen ženskam med 50. in 69. letom starosti, pri katerih je verjetnost, da zbolijo za rakom dojk, največja.

Zaradi postopnega uvajanja programa je bil na začetku omejen na Mestno občino Ljubljana, v letu 2010 se je razširil na širše ljubljansko območje in Zasavje (občine Trbovlje, Zagorje in Hrastnik). Aprila 2011 se je v program vključil še Kamnik z okoliškimi občinami, nato pa postopno v letu 2012 še Litija in Vrhnika, Maribor leta 2013 in Cerknica in Cerkno v letu 2014. V letu 2014 so dodatne zmogljivosti presejalnega slikanja vzpostavili v Mariboru in v Ljubljani ter s tem v OE Ljubljana zagotovili dovolj presejalnih zmogljivosti, da so lahko v DORO vključili vse ustrezne ženske iz omenjene regije in v presejalni program začeli vabiti tudi ženske iz Ribniško-Kočevskega območja ter iz Cerknice in Cerkna. 

Onkološki inštitut Ljubljana (OIL) je kot nosilec državnega presejalnega programa za raka dojk DORA v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (MZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil posodobljen strateški načrt, ki na novo opredeljuje načrt širitve programa DORA na območju Slovenije za obdobje 2015-2020. Oktobra 2015 so začeli s slikanjem žensk v občini Idrija in Cerkno ter v občinah Domžale in Ptuj. V letu 2016 pa Državni presejalni program za raka dojk DORA skladno z novim načrtom širitve na območje celotne Slovenije februarja pričenja z delovanjem v Območni enoti ZZZS Koper, s slikanjem žensk iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica v mobilni enoti v Postojni ter v Kranju, kamor bodo vabljene ženske iz občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Železniki in Žiri.

Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov, pogoj za uspešnost programa pa je, da se vabilu na slikanje odzove vsaj 70 odstotkov žensk.

Državni program DORA poteka v skladu z Evropskimi smernicami o nadzoru kakovosti v presejanju za raka dojk. Za delo v programu DORA so potrebna dodatna znanja strokovnjakov. Prav tako vsakodnevno ocenjujejo kakovost opreme.

 

Več informacij: dora.onko-i.si

Dejavniki tveganja