visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Državni program DORA

Državni presejalni program

DORA je organiziran državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni. Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani so ga začeli izvajati aprila 2008, cilj pa je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk.

Presejanje je pregledovanje navidezno zdravih ljudi, da bi med njimi odkrili tiste, ki morda že imajo predstopnjo ali začetno obliko iskanega raka.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk uporabljamo presejalno mamografijo (to je rentgensko slikanje dojk pri na videz zdravih ženskah), ki pokaže majhne, ne tipne tumorje. Na ta način je mogoče odkriti raka dojk veliko prej, preden se pojavijo vidni ali tipni znaki, kot je npr. zatrdlina v dojki, izcedek iz bradavice ipd. Približno polovica rakov, odkritih na ta način, je dovolj majhnih, da je potrebna le kirurška odstranitev spremenjenega tkiva, ne pa celotne dojke in tudi zdravljenje je mnogo bolj uspešno, kot pri napredovali obliki.

Program DORA je namenjen ženskam med 50. in 69. letom starosti – v tem obdobju je verjetnost, da zbolijo za rakom dojk, največja. Vabilo prejmejo vsaki dve leti. DORA od januarja 2018 pokriva celotno Slovenijo.

Državni program DORA poteka v skladu z Evropskimi smernicami kakovosti. Vsi strokovnjaki, ki sodelujejo potrebujejo dodatna izobraževanja. Vsakodnevno pa so prisotna tudi preverjanja kakovosti opreme. Vsi presejalni centri DORA v Sloveniji delujejo po enotnih standardih in v njih poteka stalen strokovni nadzor.

Več informacij: dora.onko-i.si

Posodobljeno januarja 2018

Dejavniki tveganja