visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Kako zmanjšam tveganje

Zbolevanje za rakom povečujejo razni, bolj ali manj znani dejavniki tveganja. Izraz dejavnik tveganja namesto povzročitelj uporabljamo zato, ker izpostavljenost kakemu od njih še ne pomeni, da bo izpostavljeni zagotovo zbolel, ampak le, da je verjetnost oziroma nevarnost, da bo zbolel, večja kot pri tistem, ki temu dejavniku ni izpostavljen. Za pljučnim rakom na primer ne zbolijo vsi kadilci, iz raziskav pa vemo, da so kadilci z njimi okrog 20-krat bolj ogroženi kot nekadilci.
Nastanek rakave bolezni ne moremo povezati z enim samim dejavnikom. Bolezen je rezultat delovanja škodljivih, pa tudi zaščitnih dejavnikov.

Rak je bolezen starejših ljudi, tudi rak dojk. Življenjska doba se podaljšuje, zato ljudje zbolevajo pogosteje za rakom dojk kot nekoč. Pomembni nevarnostni dejavniki, ki so povezani z večjim zbolevanjem za rakom dojk so:

  • demografski (spol, starost, zemljepisna lega)
  • dejavniki materinstva (zgodnja prva menstruacija, pozna mena, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nerodnost, majhno število otrok, opustitev dojenja)
  • oralna kontracepcija (le v obdobju jemanja)
  • hormonsko nadomestno zdravljenje (še po več letih jemanja) 
  • nezdrav življenjski slog (alkohol, neuravnotežena prehrana z nasičenimi maščobnimi kislinami, debelost, telesna neaktivnost)
  • mamografska nepregledanost dojk
  • dednost

Vir: Onkologija, MK 2009

Dejavniki tveganja