visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Področja delovanja

Ozaveščanje

novice europa donnaNajpomembnejši cilj slovenske Europe Donne je povečati osveščenost o raku dojk v Sloveniji. Tako Europa Donna že 12 let izdaja Novice Europa Donna, ki izhajajo štiri krat letno. Vrsto let so izhajale kot priloga Naše žene, v zadnjem letu pa so novice del Nike, ki je priloga Dnevnika in Nedeljskega dnevnika. Europa Donna za osveščanje skrbi tudi z organizacijo različnih posvetov, seminarjev, predavanj in srečanj po Sloveniji, ki so posvečeni raku dojk, možnostim zdravljenja in celostne rehabilitacije. Prav tako osvešča o pomembnosti zdravega življenjskega sloga, rednega mesečnega samopregledovanja dojk ter presejalne mamografije vsaki dve leti po petdesetem letu, oziroma vključitev v državni program DORA. Združenje vsako leto pripravlja tudi humanitarne teke in številne druge aktivnosti v okviru rožnatega oktobra – mesec boja proti raku dojk.

 

Pomoč v stiski

V vseh teh letih pomemben del dejavnosti Europe Donne predstavlja pomoč v stiski bolnicam, njihovim svojcem in prijateljem. Pomoč je na voljo prek štirih svetovalnih telefonov, pomemben del pomoči v stiski pa predstavljajo tudi pogovori in osebna svetovanja. Nemalokrat se bolnice znajdejo tudi v finančni stiski, kjer Europa Donna skupaj s podporniki, če je le mogoče, priskoči na pomoč.

Posodabljanje medicinske opreme

Europa Dona z različnimi akcijami zbiranja sredstev skrbi za posodabljanje medicinske opreme. Leta 2005 je s pomočjo več kot 100 večjih podpornikov in domala vse slovenske javnosti izpeljala odmevno humanitarno akcijo zbiranja sredstev za mamotom, ki je nameščen na Onkološkem inštitutu. Med medicinsko opremo, ki jo je Europa Donna poklonila s pomočjo številnih podpornikov, so tudi roloskop za Onkološki inštitut in 14 negatoskopov - naprav za lažje odčitavanje rentgenskih slik - za bolnišnice po celi Sloveniji. Skupaj s svojimi podporniki so darovali sredstva za linearni pospeševalnik Onkološkega inštituta in za CT za Klinični center. Organizirali so akcijo za zbiranje sredstev za nakup novega ultrazvočnega aparata za pregledovanje dojk za Splošno bolnišnico Maribor, se priključili akciji zbiranja sredstev za CT za Splošno bolnišnico Celje, ter prispevali sredstva za nakup sonde za ultrazvok dojk za Onkološki inštitut v Ljubljani. Zbirali so sredstva za ambulantno kemoterapijo na OI za nakup miz in stolov in nabavili monitorja za ambulanto dojk za UKC Maribor. Donirali so sredstva za adaptacijo stavbe »C« OI. Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Mariboru smo podarili silikonska modela dojk. 

Skupaj donirana sredstva za opremo od leta 2005 do leta 2013 znašajo 617.778 evrov.

Monitoring, opozarjanje na nepravilnosti in konstruktivno sodelovanje

Europa Donna spremlja aktivnosti zdravstvene politike in institucij, ki so vpete v obravnavo raka dojk. Glede na zbrane podatke zahteva rešitve, ki prinašajo enakopravno strokovno obravnavo vseh bolnic in bolnikov. Poleg tega si prizadeva za ustvarjanje in sprejemanje zakonodaje, ki prinaša nove, boljše rešitve v zdravstveni sistem. Europa Donna je bila tako vključena v pripravo številnih zakonov s področja zdravstvenega varstva. 

Zadnja uspešna akcija ZZZS in Europe Donne – Navodila za ravnanje zavarovance v času začasne zadržanosti od dela naj prispevajo k čimprejšnji ozdravitvi in rehabilitaciji ter vrnitvi zavarovancev na delovno mesto.