visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Organi Europe Donne

Skupščina

Najvišji organ združenja je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Vsaka štiri leta je na skupščini izvoljen upravni odbor, ki je izvršilni organ in šteje najmanj devet članov. Upravni odbor imenuje strokovni svet, ki ga sestavljajo najmanj trije strokovnjaki za področje bolezni dojk. Strokovni svet spremlja razvoj znanja in organizacije na področju bolezni dojk in daje pobude za njihovo vključitev v programih združenja. Delo upravnega odbora in drugih organov združenja spremlja in nadzoruje tri članski nadzorni odbor, ki ga izvoli skupščina.

Upravni odbor

 • Tanja Španić – predsednica
 • Radka Tomšič - podpredsednica
 • Ada Gorjup – zakladničarka
 • Tatjana Kušar
 • Darja Rojec
 • Livija Rojc Štremfelj
 • Wanda Mantelj Brkopec

Nadzorni odbor

 • Zdenka Cerjak
 • Marija Ferlež
 • Vesna Gregorič

Častno razsodišče

 • Rina Klinar
 • Duša Mandič
 • Tereza Gomiljšek