visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Mednarodno sodelovanje

MEDNARODNO SODELOVANJE

Združenje Europa Donna Slovenija je že od samega začetka močno prepleteno z mednarodnem prostorom, saj je predstavnica iz Slovenije sodelovala že pri ustanovitvi Evropske zveze Europa Donna leta 1994 v Milanu. Od leta 2005 pa do leta 2017 smo imeli predstavnico v izvršnem odboru evropske zveze, najprej šest let Sanjo Rozman, nato še šest let Mojco Miklavčič. V tem času so predstavnice Združenja ED Slovenija sodelovale na številnih mednarodnih dogodkih in konferencah. Pogosto smo bile povabljene na predstavitve stanja v naši državi, za predstavitev dela in prenosa znanja v tujino, tako iz področja preventivnega osveščanja o bolezni, kot tudi s področja stroke, celostne psiho-socialne obravnave bolnikov, kot tudi samega zastopanja organizacije v javnosti. Zadnja leta smo dobro poznani po aktivnosti sekcije mladih bolnic, kjer smo vsem drugim državam članicam vzgled dobrega medgeneracijskega sodelovanja med bolnicami ter zgled dobrega vodenja organizacije. Naj omenimo samo nekaj pomembnejših konferenc na katerih smo sodelovali: European Breast Cancer Conference (EBCC), Euopean Cancer Conference (ECCO), European School of Oncology (ESO), European Society for Medical Oncology (ESMO), International Experinece Exchange for Patient Organisations (IEEPO), Breast Cancer Group Meeting in še drugi manjši seminarji, srečanja in dogodki. V zadnjem času slovensko združenje igra pomembno vlogo pri združevanju in spodbujanju delovanja sorodnih društev in združenj v sosednjih državah, predvsem v državah na Balkanu. Tako smo nedavno pripomogli k ponovni aktivaciji Euope Donne v Srbiji.

V okviru sodelovanja z evropsko zvezo si vse države članice, ki nas je trenutno 47, prizadevamo, da bi se zmanjšale razlike med državami v Evropski uniji in tudi širše. Prizadevamo si in zagovarjamo enak dostop do zdravljenja za vse obolele z rakom dojk ter za poenotenje standardov oskrbe v vseh državah. Dostopnost in standardi o zdravljenju raka dojk morajo biti bolnikom zelo jasna in razumljiva. To naj bi zagotavljali tudi priporočeni Centri za zdravljenje raka dojk (Breast Units), kar določa leta 2006 sprejeta resolucija v EU, ki med drugim določa leto 2016 kot skrajni rok za ustanovitev centrov, vendar se je ta rok že podaljšal na leto 2018. Med drugim si vsi prizadevamo tudi za ustrezno in skladno presejanje zdravih žensk v nacionalnih presejalnih programih, kot je pri nas DORA. DORA je v Sloveniji med uspešnejšimi, žal pa še vedno ne pokriva celotne Slovenije.

Mednarodno udejstvovanje je ključnega pomena pri zagovorništvu, predvsem pri prenosu oziroma implementaciji evropski smernic v naš zdravstveni sistem kot tudi prenos naših izkušenj v tujino. Slovenske izkušnje smo do sedaj predstavile na številnih kongresih in srečanjih, kar se bo zagotovo nadaljevalo tudi v prihodnje.