visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Evropsko združenje Europa Donna

Evropska zveza opozarja ženske na raka dojk ter jih združuje v prizadevanjih za boljše izobraževanje o raku dojk. Zavzema se za uvedbo organiziranega presejalnega programa, za primerno zdravljenje in za podporo bolnicam z rakom dojk. Prav tako poskuša doseči, da bi bilo več denarja usmerjenega v raziskave raka dojk. Europa Donna zastopa interese evropskih žensk v boju proti raku dojk pri lokalnih in državnih oblasteh, kakor tudi pri institucijah Evropske unije.

Evropska zveza za boj proti raku dojk Europa Donna je bila ustanovljena leta 1994. Danes šteje 47 članic nacionalnih združenj, ki so upravno in organizacijsko samostojne, sledijo pa ciljem in nalogam evropske zveze.

Evropska zveza Europa Donna

Že na začetku si je evropska zveza zastavila deset ciljev: 

  1. Širi in izmenjuje informacije o raku dojk po Evropi in svetu.
  2. Obvešča o boleznih dojk.
  3. Poudarja pomen ustreznega pregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk.
  4. Prizadeva si za najboljše zdravljenje.
  5. Prizadeva si za popolno oskrbo pred zdravljenjem in po njem.
  6. Podpira ustrezno dodatno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov.
  7. Podpira kakovostno strokovno obravnavo in pospešuje njen razvoj.
  8. Trudi se za stalno posodabljanje medicinske opreme.
  9. Skrbi, da ženske kar najbolje razumejo vse predlagane načine zdravljenja, da sodelujejo v kliničnih študijah in da lahko uveljavijo pravico do dodatnega strokovnega mnenja.
  10. Podpira raziskave o raku dojk.