visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Organi Europe Donne Slovenija

Skupščina

Skupščina je najvišji organ Združenja in jo sestavljajo vse članice in člani. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor vsako leto. Izredna skupščina se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članic Združenja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagateljica, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Upravni odbor

 • Tanja Španić, predsednica
 • Radka Tomšič, podpredsednica
 • Darja Rojec, članica
 • Livija Rojc Štremfelj, članica
 • Wanda Mantelj Brkopec, članica

Nadzorni odbor

 • Zdenka Cerjak, članica
 • Marija Ferlež, članica
 • Vesna Gregorič, predsednica

Častno razsodišče

 • Rina Klinar, članica
 • Duša Mandič, članica
 • Tereza Gomiljšek, članica