visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Vabimo vas na 1. izredno skupščino

4.5.2017
Spoštovani! Vabimo vas na 1. izredno skupščino, ki bo v petek, 19. 5. 2017 ob 14. uri v predavalnici stavbe C, Onkološkega inštituta Zaloška cesta 2, Ljubljana.

Spoštovana članica, spoštovani član Europa Donne.

Vabimo vas na 1. izredno skupščino, ki bo v petek, 19. 5. 2017 ob 14. uri v predavalnici stavbe C, Onkološkega inštituta Zaloška cesta 2, Ljubljana

Od Upravne enote Ljubljana smo dobili poziv za dopolnitev (uskladitev) statuta, ki je bil sprejet na redni letni skupščini 9. marca 2017. Zato sklicujemo 1. izredno skupščino, na kateri bomo sprejemali dopolnitve, ki jih je sprejel UO na korespondenčni seji.

Za izredno skupščino predlagamo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine.
3. Predlog dopolnitev (uskladitev) statuta združenja, sprejetega 9. marca 2017.
4. Razno.

V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljamo.

dr. Tanja Španić, dr. vet. med.,
predsednica l.r.

___________

Na podlagi dopisa Upravne enote Ljubljane z dne 13. 4. 2017, 18. člena statuta združenja ter sklepov korespondenčne seje upravnega odbora z dne 3. 5. 2017 pripravljen predlog dopolnitev statuta.

______________________


Ob tej priložnosti vas prijazno pozivamo k plačilu letne članarine v višini 10,00 eur
Podatki o vplačilu:
EUROPA DONNA Zaloška cesta 5, Ljubljana, IBAN SI56 0201 1005 1154 225, koda namena: CHAR, namen: članarina 2016

Nazaj na arhiv

Komentirajte objavo

  
 
 
 
Oddaj vprašanje