visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Vabilo na 19. redno letno skupščino Europe Donne

20.2.2017
Vabimo vas na 19. redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 9. marca 2017, ob 15. uri, v predavalnici stavbe C, Onkološkega inštituta v Ljubljani.

Spoštovana članica, spoštovani član Europa Donne, vabimo vas na 19. redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 9. marca  2017, ob 15. uri, v predavalnici stavbe C, Onkološkega inštituta, Zaloška cesta 2, Ljubljana.


Letošnja skupščina ima izjemen pomen, saj smo v letu, ko praznujemo 20. obletnico od ustanovitve, zato bomo vaše udeležbe še posebno veseli.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine.
3. Pozdravni nagovor predstavnika Ministrstva za zdravje RS.
4. Europa Donna Slovenija – danes in jutri
5. Letno poročilo za poslovno leto 2016.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Razprava o letnem poročilu za poslovno leto 2016.
8. Sklepanje o letnem poročilu za poslovno leto 2016.
9. Delovni program in finančni načrt za poslovno leto 2017.
10. Razprava in sklepanje o delovnem programu in finančnem načrtu za leto 2017.
11. Sprememba naslova sedeža združenja
12. Spremembe Statuta
13. Volitve novih organov združenja.
14. Razno


V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljamo.

Predsednica:
prim. Mojca Senčar, dr.med. l.r.
 

Nazaj na arhiv

Komentirajte objavo

  
 
 
 
Oddaj vprašanje