visual

Ujemi pravi trenutek - to je sreča.

Europa Donna

Kodeks Upravnega odbora

 1. Smo prijazni, odprti in aktivni – odkriti.
 2. Organizacijo ED smo dolgo gradili, vanjo vložili velik družbeni in človeški kapital, ki ga sedaj čuvamo in skupaj upravljamo.
 3. Obveznost in odgovornost vsake članice ali člana, predvsem pa predstavnic UO, je, da ta kapital še bolj oplemeniten preda naslednjim generacijam.
 4. Negujemo: samospoštovanje, spoštovanje do drugih, strpnost, sočutje in socialno pravičnost ter visoka etična merila.
 5. Delujemo v skrbi za vse bolnike z rakom in vse zdrave.
 6. Smo člani-ce združenja, kjer znamo in zmoremo urediti pomoč vsakomur, ki jo potrebuje, kjer si člani-ce med seboj pomagamo. Naša medsebojna pomoč je najdragocenejši del našega delovanja.
 7. Sodelujemo pri izvajanju programov v okviru svojih možnosti, sposobnosti ter pri koriščenju storitev programov v okviru svojih potreb.
 8. Tudi finančna sredstva pomagamo zbirati vsi in sicer tako, da vse aktivnosti zbiranja sredstev potekajo preko kontaktne točke pisarne (prošnje, potrditve, sprejem donacije…..), v katere pa se lahko skladno z dogovorom vključujejo vse članice UO in druge in da se le-ta namenijo za izvajanje dogovorjenih programov.
 9. Glede podpisovanja in uporabe imena Europa Donna v komuniciranju z drugimi posamezniki ali organizacijo sočasno obvestimo odgovorne in prosimo za pristanek (elektronska pošta, telefon) ter tako zagotavljamo možnost, da se tudi drugi zainteresirani pridružijo programom, s katerimi se ukvarjamo.
 10. Pri izvajanju programov skrbimo za transparentno porabo sredstev, skladno z navodili in usmeritvami zakladničarke.
 11. S sredstvi v celoti upravlja zakladničarka ob pomoči pisarne in predsednice; predlagano porabo potrjuje upravni odbor, nadzorni odbor pa jo nadzira.
 12. Z zbranimi sredstvi upravljamo transparentno, odgovorno in v skladu s programi, za katere so namenjena.
 13. ED sodeluje in se povezuje z vsemi, ki si želijo prispevati s pozitivno energijo k reševanju problemov; sodeluje z drugimi nevladnimi organizacijami, gospodarskimi družbami, spodbuja mlade in manjše nevladne organizacije pri razvoju in je dejavna v mednarodnem sodelovanju.